Osobní informace
Jméno Mgr. Pavlína Vrtková
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 403401
E-mail pavlina.vrtkova@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.13