Osobní informace
Jméno kpt. Mgr. Jaroslav Vojtěch Černý
Telefon (973) 224961
E-mail jaroslavvojtech.cerny@unob.cz
Umístění