Osobní informace
Jméno Mgr. Karel Glogar
Telefon 452452
E-mail karel.glogar@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./544