Osobní informace
Jméno Mgr. Ladislava Nováková, Ph.D.
Telefon
E-mail ladislava.novakova@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./520