Osobní informace
Jméno Ing. Jaroslav Gorčák
Telefon 403411
E-mail jaroslav.gorcak@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.17