Osobní informace
Jméno Bc. Lorraine Louise Evelyn Vítámvásová
Telefon 403403
E-mail lorrainelouiseevelyn.vitamvasova@unob.cz
Umístění VN Pasteurova 13, Olomouc/Chirurgické oddělení VN/1p./2.15