Osobní informace
Jméno Mgr. Iva Zítková
Telefon 452433
E-mail iva.zitkova@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 255 (blok kateder I)/4p./543