Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Ľudovít Hradský
Telefon 442699
E-mail ludovit.hradsky@unob.cz
Umístění