Osobní informace
Jméno Ing. Jiří Lexmaul
Telefon 443341
E-mail jiri.lexmaul@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/2p./49