Osobní informace
Jméno mjr. PhDr. Jaroslav Žďára
Telefon
E-mail jaroslav.zdara@unob.cz
Umístění