Osobní informace
Jméno mjr. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA
Telefon
E-mail jaroslav.zdara@unob.cz