Osobní informace
Jméno Oldřich Hudec
Telefon 443565
E-mail oldrich.hudec@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/2p./54