Osobní informace
Jméno plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny, Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
Telefon 442329, 442506, 444954
E-mail petr.hruza@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/2p./72