Osobní informace
Jméno plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny, Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
Telefon 973 442 329, 973 444 954
E-mail petr.hruza@unob.cz