Osobní informace
Jméno pplk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon 442506
E-mail petr.hruza@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./177