Osobní informace
Jméno npor. Mgr. Michal Punčochář
Telefon 973 443 522
E-mail michal.puncochar@unob.cz