Osobní informace
Jméno Mgr. Petr Dřímalka
Telefon (973) 213741
E-mail petr.drimalka@unob.cz
Umístění