Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 442 348