Osobní informace
Jméno pplk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon 442348
E-mail petr.frantis@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 3/pří/5