Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 442348
E-mail petr.frantis@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 3/pří/5