Osobní informace
Jméno Ing. Jan Osička
Funkce Zástupce vedoucí oddělení
Telefon (973) 253086
E-mail jan.osicka@unob.cz
Umístění