Osobní informace
Jméno kpt. Ing. et Ing. David Novák
Telefon 445227
E-mail david.novak@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 8/1p./10