Osobní informace
Jméno pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 973 442 839
E-mail zdenek.pokorny@unob.cz