Osobní informace
Jméno plk. prof. Ing. Martin Macko, CSc.
Funkce Vedoucí katedry, Děkan
Telefon (973) 443187, 443790
E-mail martin.macko@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 8/1p./26