Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Josef Melichar, Ph.D.
Telefon 442708
E-mail josef.melichar@unob.cz
Umístění