Osobní informace
Jméno pplk. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny, Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon 973 442 296, 973 445 022