Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon 973 442 296, 973 445 022
E-mail martin.hubacek@unob.cz