Osobní informace
Jméno Bc. Ondřej Kunc
Telefon 443533
E-mail ondrej.kunc@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/sut/304