Osobní informace
Jméno prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.
Telefon 443472
E-mail vojtech.hruby@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 8/1p./24