Osobní informace
Jméno Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D.
Telefon 443405
E-mail oldrich.lunacek@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/2p./176