Osobní informace
Jméno Beata Nemeškalová
Telefon 442152
E-mail beata.nemeskalova@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./109