Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 445 350
E-mail jiri.vesely@unob.cz