Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 445350
E-mail jiri.vesely@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 4/pří/10