Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 443 311, 973 445 310