Osobní informace
Jméno plk. gšt. MUDr. Petr Král
Telefon
E-mail petr.kral@unob.cz
Umístění