Osobní informace
Jméno RSDr. Pavel Pazdera
Telefon 443911
E-mail pavel.pazdera@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/2p./95