Osobní informace
Jméno plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon
E-mail hynek.schvach@unob.cz
Umístění