Osobní informace
Jméno plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 973 253 130
E-mail hynek.schvach@unob.cz