Osobní informace
Jméno pplk. Mgr. et Mgr. Jolana Fedorková
Telefon (973) 443445
E-mail jolana.fedorkova@unob.cz
Umístění