Osobní informace
Jméno štprap. Milan Helekal
Telefon 443267
E-mail milan.helekal@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./118