Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Tomáš Rak
Telefon 442215
E-mail tomas.rak@unob.cz
Umístění