Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.
Telefon 973 443 442