Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D., MCF.
Telefon 973 443 442
E-mail vaclav.krivanek@unob.cz