Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.
Telefon 443442
E-mail vaclav.krivanek@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 3/3p./307b