Osobní informace
Jméno Ing. Zdeněk Hejmal, CSc.
Telefon 443353
E-mail zdenek.hejmal@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 9A/1p./40