Osobní informace
Jméno mjr. JUDr. PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D. et Ph.D.
Telefon 443179
E-mail stanislav.polnar@unob.cz
Umístění