Osobní informace
Jméno pplk. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon 973 443 542, 973 445 102