Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 443 542, 973 445 102
E-mail josef.bajer@unob.cz