Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Libor Wawrzacz
Telefon