Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Libor Wawrzacz
Telefon
E-mail libor.wawrzacz@unob.cz
Umístění Heyrovského 1213, Hradec Králové/Nový internát/pří/kancelářTV