Osobní informace
Jméno kpt. Bc. Marek Vérosta
Telefon
E-mail marek.verosta@unob.cz
Umístění