Osobní informace
Jméno RNDr. Karel Zubík, CSc.
Telefon 443624
E-mail karel.zubik@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 5B/1p./42