Osobní informace
Jméno prof. RNDr. Jan Kohout, CSc.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 443283
E-mail jan.kohout@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 5B/1p./34