Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Viktor Novotný
Telefon 973 443 024
E-mail viktor.novotny@unob.cz