Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Mgr. Tomáš Leuchter, Ph.D.
Telefon 973 442 698