Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Mgr. Tomáš Leuchter, Ph.D.
Telefon 442698
E-mail tomas.leuchter@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/1p./-120