Osobní informace
Jméno PaedDr. Dan Zacha
Telefon 442575
E-mail dan.zacha@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/1p./118