Osobní informace
Jméno plk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
Funkce Ředitel centra
Telefon 973 443 035
E-mail jiri.sekanina@unob.cz