Osobní informace
Jméno pplk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
Funkce Zástupce ředitele centra
Telefon 443035
E-mail jiri.sekanina@unob.cz
Umístění