Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Jaromír Čapek, Ph.D.
Telefon 445128
E-mail jaromir.capek@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/4p./412