Osobní informace
Jméno npor. Ing. Jana Švecová, Ph.D.
Telefon 973 445 222