Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Tomáš Novohradský, Ph.D.
Telefon 973 442 167
E-mail tomas.novohradsky@unob.cz