Osobní informace
Jméno rtm. Mojmír Vaněk
Telefon
E-mail mojmir.vanek@unob.cz
Umístění