Osobní informace
Jméno Ing. Kateřina Pochobradská
Telefon (973) 443919
E-mail katerina.pochobradska@unob.cz
Umístění